Κυριακή
08:00 - 14:00  Proto Music
14:00 - 18:00  DJ Fantasia
18:00 - 21:00  Proto Music
21:00 - 00:00  DJ Joy
00:00 - 03:00  DJ Harama
03:00 - 08:00  Proto Music