Πρόγραμμα  
    Δευτέρα   Τρίτη   Τετάρτη   Πέμπτη   Παρασκευή   Σάββατο   Κυριακή